Strategie si obiective:


Obiectivul S. Electrocentrale Galati SA este de a acoperi cererea de energie electrica pentru SEN, in conditii de calitate si de siguranta in alimentare, la un pret cat mai scazut, cu diminuarea impactului negativ al centralei asupra mediului inconjurator, conform legislatiei in vigoare.

 

Obiective prioritare:
 • Cresterea sigurantei in alimentarea cu energie electrica;
 • Cresterea eficientei energetice a agregatelor din componenta Electrocentrale Galati SA;
 • Reducerea impactului negativ asupra mediului inconjurator, conform cerintelor legislatiei in vigoare;
 • Utilizarea rationala si eficienta a resurselor energetice primare.

 

Masurile specifice pentru atingerea obiectivelor S. Electrocentrale Galati SA sunt urmatoarele:
 • Dezvoltarea si promovarea unui program de reabilitare, modernizare si investitii Ón scopul cresterii eficientei de producere a energiei electrice prin reducerea consumului specific de combustibil conventional si a emisiilor poluante;
 • Dezvoltarea unui program de lucrari de mentenanta preventiva si predictiva, care sa conduca la cresterea disponibilitatii instalatiilor energetice;
 • Retragerea din exploatare a unor agregate neperformante si care functioneaza neeconomic;
 • Atragerea de capital privat pentru realizarea de investitii noi;
 • Asigurarea fondurilor necesare pentru dezvoltarea si implementarea proiectelor care au ca obiectiv imbunatatirea performantelor tehnice Ón vederea cresterii competitivitatii pe piata de energie;
 • Perfectionarea resursei umane privind implementarea tehnologiilor performante Ón activitatea de producere a energiei;
 • Abordarea unei politici de personal care sa stimuleze initiativa, munca Ón echipa si dezvoltarea profesionala si personala, in scopul obtinerii unor rezultate performante;
 • Imbunatatirea performantei de Securitate si Sanatate in Munca in principal prin reducerea continua a nivelului de risc de ranire si imbolnavire profesionala pentru personalul propriu, pentru vizitatori si pentru personalul contractorilor/subcontractorilor nostri.
CET-Galati

LEGISLATIE - LICENTE

Prezenta lege stabileste cadrul de reglementare pentru desfasurarea activitatilor în sectorul energiei electrice si al energiei termice produse în cogenerare, în vederea utilizarii optime a resurselor primare de energie...
citeste mai departe »

CET-Galati

DECLARATIA PRIVITOARE LA MEDIU

Prin functionarea Sistemului de Management Integrat si continua imbunatatire a eficacitatii acestuia, urmarim sa realizam urmatoarele obiective generale...

citeste mai departe »

CET-Galati

ELIBERARI AVIZE

Serviciul Marketing elibereaza:
1. Avize referitoare la executia unei lucrari;
2. Avize de racordare;
3. Acord de furnizare a energiei termice.

citeste mai departe »