DECLARATIA DE POLITICA
SI ANGAJAMENTUL DIRECTORULUI GENERAL REFERITOARE LA CALITATE, MEDIU, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Pentru a asigura atingerea obiectivului fundamental al Electrocentrale Galati S.A. "producerea continua de energie electrica si termica la parametrii calitativi conformi, avand un impact din ce in ce mai redus asupra mediului si functionand in conditii care previn sistematic ranirile si imbolnavirile profesionale", am decis, in calitate de Director General, documentarea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea Sistemelor de Management al Calitatii, Mediului si Securitatii si Sanatatii in Munca, integrate armonios in Sistemul de Management Integrat si aliniate Standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si OHSAS 18001:2008.

Aceasta politica se bazeaza pe aplicarea in practica a principiilor dezvoltarii durabile si se situeaza la acelasi nivel de prioritate cu celelalte politici ale Electrocentrale Galati S.A., cu care se afla intr-o relatie de complementaritate.

Prin functionarea Sistemului de Management Integrat si continua imbunatatire a eficacitatii acestuia, urmarim sa realizam urmatoarele obiective generale:

 • Producerea de energie electrica si termica si furnizarea de energie electrica la parametrii calitativi ce asigura continua crestere a nivelului de satisfactie al clientilor, in conditii de eficienta economica;
 • Imbunatatirea continua a performantei de mediu la realizarea proceselor de producere energie electrica si termica si furnizare de energie electrica
 • Imbunatatirea performantei de Securitate si Sanatate in Munca in principal prin reducerea continua a nivelului de risc de ranire si imbolnavire profesionala pentru personalul propriu, pentru vizitatori si pentru personalul contractorilor/subcontractorilor nostri.
 • Cresterea continua a nivelului de conformare cu cerintele legale si de reglementare la realizarea proceselor Sistemului de Management Integrat.

Toate obiectivele specifice stabilite prin Programele de Management implementate in Electrocentrale Galati S.A., asigura focalizarea eforturilor spre realizarea acestor obiective generale si implicit atingerea obiectivului fundamental al societatii.

Pentru a transpune prevederile aceastei politici in fapte, in calitate de Director General ma angajez:

 • Sa asigur resursele necesare functionarii, dezvoltarii si imbunatatirii continue a eficacitatii Sistemului de Management Integrat prin toate componentele sale-calitate, mediu, securitate si sanatate in munca;
 • Sa actionez pentru prevenirea poluarii, prin crearea unei culturi organizationale de mediu si constientizarea intregului personal referitor la efectele si influentele activitatilor sale asupra mediului;
 • Sa asigur respectarea cerintelor legale si a altor cerinte aplicabile la care societatea subscrie, referitoare la aspectele sale de mediu si la riscurile privind securitatea si sanatatea in munca;
 • Sa actionez pentru prevenirea ranirilor si imbolnavirilor profesionale prin constientizarea intregului personal referitor la pericolele, riscurile si masurile necesar a fi intreprinse si prin promovarea unei politici proactive de eliminare sau diminuare a acestora(acolo unde nu pot fi eliminate).

Prezenta politica, referitoare la calitate-mediu-securitate si sanatate in munca este adusa la cunostinta tuturor angajatilor care lucreaza sub controlul Electrocentrale Galati S.A. si este disponibila pentru partile interesate.

Politica in domeniul managementul integrat calitate-mediu-securitate si sanatate in munca va fi analizata periodic in scopul adecvarii continue la schimbarile ce pot surveni in societate.

Pentru indeplinirea obiectivelor stabilite, asteptarilor partilor interesate, cerintelor legale si de reglementare in domeniile calitatii,protectiei mediului, securitatii si sanatatii in munca precum si pentru asigurarea imbunatatirii continue a eficacitatii Sistemului de Management Integrat voi asigura si voi pune la dispozitie toate resursele materiale, financiare si umane necesare. • Program de prevenire si reducere a cantitatilor de desuri
 • CET-Galati

  LEGISLATIE - LICENTE

  Prezenta lege stabileste cadrul de reglementare pentru desfasurarea activitatilor īn sectorul energiei electrice si al energiei termice produse īn cogenerare, īn vederea utilizarii optime a resurselor primare de energie...
  citeste mai departe »

  CET-Galati

  DECLARATIA PRIVITOARE LA MEDIU

  Prin functionarea Sistemului de Management Integrat si continua imbunatatire a eficacitatii acestuia, urmarim sa realizam urmatoarele obiective generale...

  citeste mai departe »

  CET-Galati

  ELIBERARI AVIZE

  Serviciul Marketing elibereaza:
  1. Avize referitoare la executia unei lucrari;
  2. Avize de racordare;
  3. Acord de furnizare a energiei termice.

  citeste mai departe »