S. ELECTROCENTRALE S.A. - IN FALIMENT

elibereaza Avize referitoare la executia unei lucrari in baza documentatiei depuse de solicitant si achitand tarifele aferente.

Documentatia necesara pentru obtinerea avizelor referitoare la executia unei lucrari alcatuita din:

  • Cerere tip (se completeaza la sediul socetatii noastre);
  • Certificat de urbanism;
  • Memoriu tehnic;
  • 2 planuri de situatie cu lucrarea care se executa;
  • 1 plan de incadrare in zona lucrarii.

Taxa de emiterea avizului se achita la sediul societatii noastre la depunerea documentatiei si este in valoare de:

  • 100 lei (valoare cu TVA) - regim normal de eliberare a avizului (7 zile lucratoare de la depunerea completa a documentatiei);
  • 200 lei (valoare cu TVA) - regim de urgenta de eliberare a avizului (3 zile lucratoare de la depunerea completa a documentatiei);
  • 200 lei (valoare cu TVA) - avize conditionate in mod complex (10 zile lucratoare de la depunerea completa a documentatiei).

Documentatia pentru obtinerea avizelor se depune, in fiecare zi lucratoare in intervalul orar 9 - 14, la sediul S. Electrocentrale Galati S.A. - in faliment din Galati sos. Smardan nr. 3.

Accesul solicitantilor de avize cu autoturismul proprietate personala la sediul societatii noastre se realizeaza prin anuntarea telefonica / prin e-mail cu cel putin o zi lucratoare inainte de data vizitei si va contine numele si prenumele vizitatorului si numarul de inmatriculare al autoturismului.

Informatii suplimentare se pot obtine la numerul de telefon 0236 448 310 sau prin email la: secretariat@cetgalati.ro

CET-Galati

LEGISLATIE - LICENTE

Prezenta lege stabileste cadrul de reglementare pentru desfasurarea activitatilor în sectorul energiei electrice si al energiei termice produse în cogenerare, în vederea utilizarii optime a resurselor primare de energie...
citeste mai departe »

CET-Galati

DECLARATIA PRIVITOARE LA MEDIU

Prin functionarea Sistemului de Management Integrat si continua imbunatatire a eficacitatii acestuia, urmarim sa realizam urmatoarele obiective generale...

citeste mai departe »

CET-Galati

ELIBERARI AVIZE

Serviciul Marketing elibereaza:
1. Avize referitoare la executia unei lucrari;
2. Avize de racordare;
3. Acord de furnizare a energiei termice.

citeste mai departe »